• Regulamin usługi newsletter

obowiązujący od dnia 1 listopada 2017 roku.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI z siedzibą w Pile, ul. Mickiewicza 95A., określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach usługi Newsletter Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji, informacji o otwarciu nowych sklepów oraz innych informacji dotyczących Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości, itp.
 5. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
  • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  • możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedia lnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej brooks-running.pl:
  • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej brooks-running.pl,
  • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.
 8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszcz ony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.
 11. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@brooks-running.pl,
  • telefonicznie, dzwoniąc na numer tel. 512 24 98 22,
  • zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
  • rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Remont Handel Usługi MAREK JAROSZEWSKI chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 13. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie brooks-running.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.