• Regulamin Pazdziernik z Brooksem

REGULAMIN PROMOCJI PAŹDZIERNIK Z BROOKSEM

 1. Wystawcą Voucherów jest firma 4RUN sp. z o.o. z siedzibą w Pile, dystrybutor marki Brooks, zwana dalej Organizatorem.
 2. Każdy Voucher posiada wartość  100 zł.
 3. Ilość Voucherów jest ograniczona i ściśle kontrolowana. Voucher wysyłany jest na adres e-mail do osoby, która zakupiła towar powyżej 200 zł w okresie od 1 do 31 października 2021 roku.
 4. Voucher przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania. Jeden zakup towaru powyżej 200 zł umożliwia realizację jednego bonu Brooks Bra. Nie ma odstępstw od punktu nr 4. Wystawca vouchera ma prawo odmówić realizacji zamówienia opłaconego voucherem, jeśli inny voucher został już przypisany do zakupu tego klienta.
 5. Okres ważności Vouchera to 15.11.2021 r.
 6. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 7.  Voucher upoważnia do zakupu produktów po cenie niższej, wyższej bądź równej wartości Vouchera.
 8.   W przypadku, gdy cena towarów nabywanych przez klienta z wykorzystaniem Vouchera będzie wyższa od wartości Vouchera, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę. W przypadku, gdy cena towarów nabywanych przez klienta z wykorzystaniem Vouchera będzie niższa różnica nie jest oddawana klientowi, zostaje ona anulowana.
 9. NIE MA możliwości ZWROTU zakupionego towaru i otrzymania zwrotu środków pieniężnych. Jeśli towar zostaje zakupiony poprzez stronę internetową i osoba realizująca Voucher chciałaby wymienić na towar w innym rozmiarze ma do tego prawo po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi Organizatora w terminie 14 dni od daty realizacji Vouchera.
 10. Reklamacje produktów zakupionych przy wykorzystaniu Vouchera podlegają identycznym procedurom jak reklamacje produktów zakupionych bez wykorzystania Voucherów, jednak nie przewidują zwrotu pieniędzy. W przypadku uznanej reklamacji, istnieje jedynie możliwości naprawy lub wymiany towaru.
 11. Należy zgłosić chęć skorzystania z Vouchera przed rozpoczęciem czynności kasowych (zakup stacjonarny).
 12. Pracownik sklepu, uprawniony jest  do odmówienia przyjęcia Vouchera i jego realizacji, jeżeli przedłożony Voucher budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności  pochodzenia. 
 13. Pracownik ma prawo odmówić  przyjęcia Vouchera, jeśli minął okres jego ważności.
 14. Vouchery / kody rabatowe nie sumują się.
 15. Voucher / kod rabatowy można wykorzystać tylko w jednej transakcji.
 16. Przy realizacji vouchera w sklepie internetowym, posiadacz vouchera zobowiązany jest dodać wybrany produkt do koszyka, następnie wpisać kod znajdujący się na dokumencie. W koszyku można wykorzystać tylko jeden kod.
 17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu. W razie utraty lub uszkodzenia Vouchera duplikat nie będzie wydawany.
 18. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Vouchera Klientowi nie przysługują wobec firmy żadne roszczenia.
 19. Wszelkie inne sytuacje, nie wyjaśnione w regulaminie, będą rozpatrywane po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Organizatora.